KAJIAN KEPUASAN PENGGUNA (PERKHIDMATAN KURIER) 2021 -INDIVIDU
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pengguna bagi perkhidmatan kurier. Objektif utama kajian ini adalah untuk memahami dan mengukur tahap kepuasan pengguna bagi individu yang menggunakan perkhidmatan kurier. Pemberitahuan mengenai soal selidik ini telah disiarkan di laman sesawang MCMC dan pembekal perkhidmatan kurier. 

Anda telah dipilih secara rawak untuk mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Soal selidik ini mengambil masa 15 minit dan anda dikehendaki menjawab beberapa soalan mudah. Kami tidak menjual apa-apa barangan atau mengutip wang. Untuk makluman, butiran peribadi anda akan DIRAHSIAKAN dan hanya digunakan untuk tujuan soal selidik ini sahaja. 

Kerjasama anda dalam melengkapkan soal selidik ini akan membantu pihak MCMC untuk terus memantau dan meningkatkan keperluan dan harapan pengguna terhadap perkhidmatan kurier. Terima kasih.

Kajian ini terdiri daripada 6 bahagian:
    Bahagian 1: Pengesahan responden
    Bahagian 2: Pemilihan pembekal perkhidmatan kurier
    Bahagian 3: Pengesahan responden
    Bahagian 4: Kajian Kepuasan Pengguna 
                        a. Jangkaan
                        b. Kepuasan

     Bahagian 5: Profil demografi
    Bahagian 6: Maklum balas dan cadangan

Sila tekan SETERUSNYA untuk menjawab kaji selidik ini.

12%

Conduct your own online surveys